Atvērtā universitāte
English

Rezidentūra

Studiju kursu individuālās prakstiskās nodarbības

Informāciju var saņemt sazinoties ar AU vadītāju pa e-pastu au@rsu.lv