Atvērtā universitāte
English

Problēmlekcijas

Tematiskais plāns Datums Studiju gads Laiks Pasniedzējs
KOUČINGS KĀ INSTRUMENTS DARBĀ AR PACIENTIEM 28.11.2017. 14:00 – 17:15 Kristīne Joanna Golubeva

Lasīt vairāk un veikt reģistrēšanos