Atvērtā universitāte
English

Problēmlekcijas

Tematiskais plāns Datums Studiju gads Laiks Pasniedzējs
AKTUALITĀTES KARDIOLOĢIJĀ 05.04.2018. 14:00 – 17:15 Asoc.prof. Inga Stuķēna

Lasīt vairāk un veikt reģistrēšanos