Atvērtā universitāte
English

Problēmlekcijas

Tematiskais plāns Datums Studiju gads Laiks Pasniedzējs
ĀRSTNIECĪBAS PERSONU ATBILDĪBA TIESĪBĀS 24.05.2018. 14:00 – 17:15 Asoc. prof. Aldis Lieljuksis

Lasīt vairāk un veikt reģistrēšanos